Header image  

"קווים אדומים"
לדה-לגיטימציה

קווים "כחולים-לבנים"
למשחק הוגן
 
line decor
  English       
line decor
   
 
אנו, החתומים מטה...

מחזירים את השפיות לשיח על ישראל

"קווים אדומים" לדה-לגיטימציה; קווים "כחולים-לבנים" למשחק הוגן

אנו, החתומים מטה - המייצגים קשת רחבה של דעות ומדברים בשם עצמנו, לא בשם המוסדות שאנו פועלים בהם - מוקיעים את הניסיונות הגוברים לדה-לגיטימציה של ישראל. כולנו מחויבים לפתרון 'שתי מדינות לשני עמים', שבמסגרתו מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית תשכון בשלום לצד מדינת פלסטין דמוקרטית. אין אנו מבינים כיצד ניתן לתמוך בפתרון של שלום המבוסס על עקרון שתי המדינות בד בבד עם שלילת הלגיטימיות של אחת משתי התנועות הלאומיות. מעמדה הדוחה צנזורה, כפייה או כל הגבלה על חופש הדיבור או הביטוי, אנו קוראים הן לתומכי מדיניותה של ישראל והן למבקריה לתחום את דיוניהם ב"קווים כחולים-לבנים" כדלקמן:

  • הציונות, כלומר הלאומיות היהודית, היא תנועת השחרור של העם היהודי, הכוח שהתגבשותו סייעה ליהודים לממש את זכותם להגדרה עצמית במולדתם.
  • מדינת ישראל מגשימה את שאיפותיו הלאומיות של העם היהודי במולדתו - ארץ אבותיו. הכרה בכך מאשרת את עובדת היותם של היהודים עם, בעל עבר, תרבות ושפה משותפים, ששורשיהם במולדתו, בארץ ישראל. מדינת ישראל המודרנית היא תולדה טבעית של הקשר בן שלושת אלפים השנים של העם היהודי לארץ ישראל.
  • ישראל היא מדינה דמוקרטית השואפת להציע לכל אזרחיה, ובכלל זה לפלסטינים אזרחי ישראל, "אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה, הזמניים והקבועים", כמובטח במגילת העצמאות של מדינת ישראל.
  • הכרה בלגיטימיות של הציונות ושל מדינת ישראל והכרה בזכות ההיסטורית של העם היהודי על ארץ ישראל, אין משמעותה שלילת תביעותיהם הלאומיות של הפלסטינים כלפי אותו מרחב גיאוגרפי. ההיסטוריה סבוכה ומורכבת. פתרון של שלום דורש משני הצדדים להתפשר על מה שהם רואים כזכויותיהם הלאומיות והטריטוריאליות הלגיטימיות.
כדי לקיים דיון תוסס, ביקורתי, ואפילו נוקב, בסוגיות של ישראל, הציונות והמזרח התיכון בתחומי "הקווים הכחולים-לבנים" האלה, מן ההכרח להימנע מחציית "הקווים האדומים" הבאים:
  • ערעור על זכות הקיום של ישראל ודה-לגיטימציה של התנועה הציונית ורעיון המדינה היהודית: חתירה תחת הלגיטימיות של היהודים כעם, תחת תביעותיהם בנות התוקף של היהודים על הארץ, או תחת זכותם של היהודים להגדרה עצמית במדינת ישראל היא חצייה של הקו שבין ביקורת לגיטימית לבין שלילה אגרסיבית, א-היסטורית. תיאור הקמתה של מדינת ישראל כ"מיזם קולוניאליסטי" מעוות את משמעות המושג קולוניאליזם, ומתכחש לזיקה המתמשכת של העם היהודי לארץ ישראל.
  • דמוניזציה: השוואה בין מדינת ישראל והציונות לבין האידיאולוגיות הגזעניות ביותר של המאה העשרים, כגון הנאציזם ומשטר האפרטהייד בדרום אפריקה; או התייחסות לישראל כאל מדינה צמאת דם במטרה לשלול את הלגיטימיות המוסרית של קיומה, אינן רק שגויות בעליל; זוהי גם הסתה פרועה שאינה מתיישבת עם שאיפות לשלום ולכבוד הדדי.
  • מוסר כפול: הגדרת הציונות - ולא שום לאומיות אחרת - כגזענות; הצבה מלאכותית של סטנדרטים גבוהים, מלאכותיים בפני ישראל וצבאה, סטנדרטים ששום אומה אחרת או צבא אחר אינם נשפטים על פיהם; או ביקורת בלתי פרופורציונאלית על ישראל, מהסוג המוטח בה בארגון האומות המאוחדות - כל אלה מעידים על מניע פסול.
  • מביקורת על מדיניות לדחייה כוללת: מעבר ממחאה או מהתנגדות למדיניות מסוימת של ישראל לדחייה כוללת של מדינת ישראל או של הציונות היא פריו של אילן-יחס עתיק יומין, ששורשיו אנטישמיים.
  • תמיכה בפתרון 'המדינה האחת': ניסיון לפתור את הסכסוך במזרח התיכון באמצעות תביעה למדינה דו-לאומית אחת' בשטחי פלשתינה-א"י המנדטורית, כרוך בפירוקה של מדינת ישראל המממשת את זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית. זהו פתרון לא מציאותי והרסני שצפוי לגרור עוד שפיכות דמים.
  • החזרה של גלגל ההיסטוריה לאחור: ניסיון מפורש או משתמע לבטל את הקמתה של מדינת ישראל: הדגשת 'זכות השיבה' או הצגת מפות של פלשתינה-המנדטורית ללא מדינת ישראל מסיטות את הדיון מסוגיית הגבולות להתקפה על זכות הקיום של מדינת ישראל. מי שעדיין מבקשים לנצח במלחמת 8491 שואפים להחזיר את עצם קיומה של ישראל לדיון בקהילה הבין-לאומית, תוך התעלמות מההשלכות ההרסניות של גישה זו.
אנו מציינים בצער, שפעילים בתנועת ה- ,BDS הקוראת לחרמות, מניעת השקעות וסנקציות נגד מדינת ישראל, חוצים שוב ושוב את 'הקווים האדומים' האמורים. טקטיקת החרמות מקורה ב'אסטרטגיית דרבן', שחתרה לנידוי ולדה-לגיטימציה לשל מדינת ישראל, אסטרטגיה שגובשה בכנס האו"ם נגד גזענות אשר נערך בשנת 1008 בדרבן שבדרום-אפריקה. אנו מגנים את אלה היוצאים נגד מדינת ישראל מכול וכול - במקום למחות נגד מדיניות מסוימת או אפילו נגד פעולות מסוימות של מדינת ישראל - ובכך מבקשים לרמוז שמדינת ישראל אינה לגיטימית מיסודה. אנו קוראים למבקריה ההגונים של המדיניות הישראלית להתנער מכתמי העבר ומרעלי ההווה, למקד את הדיון בפעולות ובמדיניות של כל המעורבים בסכסוך, ולא במהות קיומה של מדינת ישראל או בזכותה להתקיים.
- - - - -
אם אתם מסכימים, נא לחתום כאן. אנחנו נשמור את כתובת המייל בסודיות אך אנחנו רשאים להשתמש בשם שלכם באופן פומבי. תודה רבה
חתום   If the Hebrew message is unclear,
please Right Click, and change
your browser window's encoding
שם פרטי:
שם משפחה:
כתובת מייל:
אירגון